Subsidiary Accounts | Natco Pharma

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2017-18

Financial Report FY 2016-17

Financial Report FY 2015-16

Financial Report FY 2014-15

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2017-18

Financial Report FY 2016-17

Financial Report FY 2015-16

Financial Report FY 2014-15

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2017-18

Financial Report FY 2016-17

Financial Report FY 2015-16

Financial Report FY 2014-15

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2017-18

Financial Report FY 2016-17

Financial Report FY 2015-16

Financial Report FY 2014-15

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2017-18

Financial Report FY 2016-17

Financial Report FY 2015-16

Financial Report FY 2014-15

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2020-21

Financial Report FY 2019-20

Financial Report FY 2018-19

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22

Financial Report FY 2022-23

Financial Report FY 2021-22